Api Klavuzu

  • Duygu Analizi

  • Metin Sınıflandırma

  • Varlık İsmi Tanıma

Duygu Analizi Kılavuzu

1. Giriş

Başkalarının fikir ve duyguları gerek insan ilişkilerinde gerek firmaların ürünleri hakkında kullanıcılardan geri dönüm almasında oldukça önem teşkil etmektedir. Bu fikir ve duygulara doğal dil işleme (NLP)’ nin kullanım alanı olan Duygu Analizi ile ulaşmak mümkündür. Duygu Analizi, verilen bir metnin pozitif, negatif, nötr durumlarıyla ilgili kullanıcıya bilgi verimesini sağlamaktadır. Bu yazımızda kullanıcının görüşü, tutumuyla ilgili fikir sahibi olmamızı sağlayan duygu analizi teknolojisinin cognitus üzerinden kullanımını inceleyeceğiz.

2. İstek Göndererek Kullanım

Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra “Hesabım” bölümüne gelip kendisi için tanımlanan token’i “API Key” içerisinden görebilir:

Api Key Görüntüleme

Alınan token ile “curl” kullanarak istek gönderimi yapılır. İstek gönderimi, çıktı başlıkları ve çıktı örnekleri için Varlık İsmi Tanıma api dokümanı incelenebilir.

Duygu AnaliziDuygu Analizi

 

Duygu Analizi

 

 

Metin Sınıflandırma Kılavuzu

1. Giriş

Metin sınıflandırma, doğal dil işlemedeki pek çok problemin temelini oluşturuyor ve pek çok uygulamada hayat buluyor. Örneğin mesajları gerekli / gereksiz-spam olarak sınıflandıran programlar; verilen bir metnin olumlu mu olumsuz mu veya üzgün mü, neşeli mi, nötr mü olduğunu bulan duygu analizi yöntemleri; öneri sistemleri; dil tanıma araçları, en yaygın kullanım alanları. Metinlerin akıcılığı, zorluğu, okunabilirliğini ölçen veya bir metni kimin yazdığını, yazan kişinin metnin dilini anadil mi, yabancı dil olarak mı bildiğini bulan, metinlerdeki argumanları çıkarıp taraflardan hangisinin haklı olduğunu tespit etmeye çalışan algoritmalar da son yıllarda üzerinde çalışılan ilginç sınıflandırma problemlerinden . Bu yazıda sizlere cognitus metin sınıflandırma özelliklerini kullanarak nasıl çalışılabileceğini gösterelim.

2. Sisteme Giriş ve Modül Oluşturma

Sisteme giriş http://api.cognitus.ai/ linkinden yapıldıktan sonra kullanıcı hesabı oluşturulur. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sisteme giriş yapılır. Giriş sayfasında kullanıcı tarafından oluşturulan modüller listelenir (ör: “TEST” modülü). “Modüllerim” bölümündeki “Yeni Modül” sekmesinden kullanıcı tarafından modül oluşturulabilmektedir:

Metin Sınıflandırma

Şimdi yeni bir modül oluşturalım. “İsim” sekmesine modül ismi, “Açıklama” sekmesine modül açıklaması yazılır ve “Dil” sekmesinden ise dil seçeneği ayarlanır:

Metin Sınıflandırma

Yeni modül oluşturulduktan sonra aşağıdaki gibi boş modül elde edilir:

Metin Sınıflandırma

Buradaki url’ deki (https://api.cognitus.ai/tr/user/modules/detail/7/) 7 sayısı “module_id” yi referans etmektedir.

3. Modüle Veri Yükleme

Bu bölümde “Dosya Yükle” butonu ile sisteme sınıflandırılacak dosya yüklenir. Açılan pencereden “Gözat” butonu ile yüklenecek dosya seçilir:

Metin Sınıflandırma

“Ayraç” bölümünden kategori ve içerik ayrımının nasıl yapılacağı seçilir ve “Yükle” butonu ile veriler sisteme yüklenir:

Metin Sınıflandırma

Örnek olarak buradan alınan veriler kullanılmıştır. Veriler yüklendikten sonra aşağıdaki gibi listelenmektedir ve “Çalıştır” butonu ile sistem eğitilir:

Metin Sınıflandırma

4. Veri Analizi

Eğitim tamamlandıktan sonra veri analizi için “Kategoriler” sekmesine tıklanır ve “Category Tree” gözlemlenir:

Metin Sınıflandırma

Kullandığımız örnekteki veriler “spam” ve “normal” olmak üzere 2 kategoriye ayrılmıştır. Bundan dolayı “Category Tree” de ROOT altında iki kategori oluşmuştur.

4.1. ROOT Kategorisi

Sistem tarafından her zaman oluşturulan “ROOT” kategorisi eğitim hakkında genel bilgi verir:

Metin Sınıflandırma

4.2. Diğer Kategoriler

Her eğitimden sonraki kategoriler “ROOT” altında listelenir ve burada kategori ile ilgili sample, statics, keyword bilgileri gösterilir. Örneğin “spam” kategorisinin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Metin Sınıflandırma

5. API Test

Eğitim işlemi tamamlandıktan sonra test aşamasına geçilir. Burada sınıflandırılacak metin, “Metin” sekmesine yazılır ve sonuçlar gözlemlenir:

Metin Sınıflandırma

6. İstek Göndererek Kullanım

Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra “Hesabım” bölümüne gelip kendisi için tanımlanan token’i “API Key” içerisinden görebilir:

Metin Sınıflandırma

Alınan token ile “curl” kullanarak istek gönderimi yapılır. İstek gönderimi, çıktı başlıkları ve çıktı örnekleri için metin sınıflandırma api dökümanı incelenebilir.

 

Metin Sınıflandırma

 

 

Varlık İsmi Tanıma Kılavuzu

1. Giriş

Yapay zekanın alt kolu olarak ortaya çıkan doğal dil işleme (NLP), makine öğrenmesi ile dil bilimini kullanarak varlık ismi tanımlama yapmamıza imkan tanır. Varlık İsmi Tanıma Servisi, bir metin içerisindeki kişi, organizasyon ve yer bilgilerini ayıklayıp çıktı olarak vererek varlık isimlerini tanımlamaya olanak sağlar. Bu yazımızda Cognitus Varlık İsmi Tanıma Servisi’ nin kullanımını inceleyeceğiz.

2. İstek Göndererek Kullanım

Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra “Hesabım” bölümüne gelip kendisi için tanımlanan token’i “API Key” içerisinden görebilir:

Api Key Görüntüleme

Alınan token ile “curl” kullanarak istek gönderimi yapılır. İstek gönderimi, çıktı başlıkları ve çıktı örnekleri için Varlık İsmi Tanıma api dokümanı incelenebilir.

Varlık İsmi TanımaVarlık İsmi Tanıma

 

Varlık İsmi Tanıma