Api

 • Sınıflandırma

 • Duygu Analizi

 • Varlık İsmi Tanıma

Sınıflandırma
Bu servis, özel veya genel bir modüle yalnızca bir istek kullanarak birçok metin örneğinin sınıflandırmasını gerçekleştirmenize olanak tanır.

Servis Adresi

https: //api.cognitus.ai/api/v1/classify

Method:

POST

Request Header

Authorization: Token [Token]

Kullanım

Girdi gövdesinde bir JSON yazımı beklenmektedir. “module_id” bölümüne kullanıcı tarafından oluşturulan modülün id’si, “text” bölümüne ise sınıflandırılacak metin yazılmalıdır.

Örnek girdi:

{
	"module_id": "[MODULE_ID]",
	"text": "İnternet bağlantımla ilgili bir problem yaşıyorum"
}

Curl ile örnek çağırım

curl -X POST -H "Authorization:Token [Token]" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"module_id":"[MODULE_ID]", "text": "İnternet bağlantımla ilgili bir problem yaşıyorum"}' \
-D - \
https://api.cognitus.ai/api/v1/classify/

Sonuçlar

Metin sınıflandırması sonucunda “category” ve “probability” çıktıları verilmektedir. Sınıflandırma sonucu metnin bulunduğu sınıf “category” ile gösterilir. “probability” ile gösterilen değer, metnin o kategoride bulunma olasılığıdır.

Çıktı Başlıkları:

HTTP/1.1 200 OK
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: tr
Content-Type: application/json
Date: Wed, 09 Jun 2017 08:36:13 GMT
Server: nginx/1.10.0
Vary: Accept-Language, Cookie
X-Frame-Option: SAMEORIGIN
Content-Length: 115
Connection: keep-alive

Örnek sonuç:

{
  "results":[
   {
     "category":"Arıza",
     "probability":89
   },
   {
     "category":"Abonelik",
     "probability":11
   }
  ]
}
Duygu Analizi
Duygu Analizi servisi, bir modüle yalnızca bir istek göndererek birçok metin örneğinden duygu analizi gerçekleştirmenize olanak tanır.

Servis:

https://api.cognitus.ai/api/v1/sentiment

Servis Çağırımı:

POST

Kullanım:

Sistemin verdiği token ile “curl” kullanarak istek gönderimi aşağıdaki örnekteki gibi yapılır. Burada girdi gövdesinde bir JSON yazımı beklenmektedir. “text” bölümüne duygu analizi yapılacak metin yazılmalıdır:
curl -X POST -H "Authorization:Token [Token]" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "Cognitus analizleri oldukça başarılıdır."}' \
-D - \
https://api.cognitus.ai/api/v1/sentiment/

Çıktı Başlıkları:

HTTP/1.1 200 OK
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: tr
Content-Type: application/json
Date: Wed, 21 June 2017 08:29:44 GMT
Server: nginx/1.10.0
Vary: Accept-Language, Cookie
X-Frame-Option: SAMEORIGIN
Content-Length: 17
Connection: keep-alive

Çıktılar:

Duygu analizi çıktıları -1,1 arasında çıktı olarak verilmektedir. 1 değerine yaklaştıkça pozitif, -1 değerine yaklaştıkça negatif olarak yorumlanır.

Örnek sonuç:

{“polarity”:0.79}
Varlık İsmi Tanıma
Varlık İsmi Tanıma servisi, bir metin içerisindeki kişi, organizasyon ve yer bilgilerini ayıklayıp çıktı olarak vererek varlık isimlerini tanımlamaya olanak sağlar.

Servis Adresi

https://api.cognitus.ai/api/v1/entity

Method:

POST

Request Header

Authorization: Token [Token]

Kullanım

Girdi gövdesinde bir JSON yazımı beklenmektedir. “text” bölümüne varlık ismi tanımlama yapılması istenen metin yazılmalıdır.

Örnek girdi:

{
  "text":"İstanbul da Yılmaz bey ile X Şirketi arasında toplantımız olacaktır."
}

Curl ile örnek çağırım

curl -X POST -H "Authorization:Token [Token]" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "İstanbul da Yılmaz bey ile X Şirketi arasında toplantımız olacaktır."}' \
-D - \
https://api.cognitus.ai/api/v1/entity/

Sonuçlar

Varlık ismi tanımlama çıktılarında tespit edilen veri, kişi ise I-PER, organizasyon ise I-ORG, yer ise I-LOC olarak gösterilir.

Çıktı Başlıkları:

HTTP/1.1 200 OK
Allow: POST, OPTIONS
Content-Type: tr
Content-Type: application/json
Date: Wed, 21 Jun 2017 08:33:35 GMT
Server: nginx/1.10.0
Vary: Accept-Language, Cookie
X-Frame-Option: SAMEORIGIN
Content-Length: 66
Connection: keep-alive

Örnek sonuç:

[
  [
    "Yılmaz",
    "I-PER"
  ],
  [
    "X Şirketi",
    "I-ORG"
  ],
  [
    "İstanbul",
    "I-LOC"
  ]
]