Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Ve Sanayi A.Ş.’nin sahibi olduğu ve yönettiği bir web sitesi ve çevrimiçi hizmet olan Cognitus’e hoş geldiniz (”Cognitus”, ”biz”, ”bize” veya ”bizim”).

Cognitus (”Cognitus”, ”biz”, ”bize” veya ”bizim”) web sitelerine, hizmetlerine ve uygulamalarına (topluca ”Hizmet”) erişiminiz ve onları kullanmanız bu Hizmet Şartlarına (”Şartlar”) tabidir. Hizmete erişimizi ve onu kullanmanız bu Şartları kabul etmeniz ve onlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Şartlar tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan diğer kişiler için geçerlidir.

Hizmeti Kullanmanız

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak bu Şartlara bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bir kuruluş veya şirket (”Kuruluş”) adına Hizmetleri kullanmaktaysanız, bu Şartları bu Kuruluş adına kabul etmekte ve Kuruluşu bu Şartlarla bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz. Bu durumda, ”siz” ve ”sizin” ifadeleri size ve bu Kuruluşa atıfta bulunur.

Cognitus ile bağlayıcı bir anlaşma oluşturmak kaydıyla ve yalnızca bu Şartlara ve bu husustaki tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olarak Hizmeti kullanabilirsiniz. Biz Hizmeti yavaş yavaş geliştirdiğimiz, düzenlediğimiz veya Hizmete daha fazla özellikler eklediğimizden, çoğunlukla size bir ön bildirimde bulunmadan Hizmet zaman zaman değişebiliriz. Ek olarak, Cognitus geçici veya kalıcı olarak size veya genel olarak kullanıcılara Hizmeti veya Hizmet içindeki herhangi bir özelliği durdurabilir ve size bir ön bildirimde bulunamayabilir.

Cognitus’un Kabul Edilebilir Kullanımı

Kullanıcıları Cognitus’a güvenmektedir ve biz de Hizmetimizi sorumlu bir şekilde kullanacağınız konusunda size güveniyoruz. Örneğin, aşağıdakileri yapmamanız ve yapma girişiminde bulunmamanız gerekmektedir:

Hizmeti yasadışı amaçlarla veya yasadışı faaliyetlerin teşviki için kullanmak;
(i) rakip bir ürün veya hizmet inşası, (ii) Hizmettekine benzeri fikirler, özellikler veya işlevler kullanan bir ürün inşa etmek veya (iii) Hizmetin fikirlerini, özelliklerini veya işlevlerini kopyalamak üzerine Hizmete erişim veya ters mühendislik;
Cognitus’un açık izni olmaksızın Hizmetle ilgili herhangi bir kıstas veya performans testleri veya analizler yayımlamak veya gerçekleştirmek veya bunları kullanmak;
Cognitus benzeri bir hizmet oluşturmak için, metin analiz hizmetleri, üstveri alıntısı, yeniden erişimi veya varlık alıntılama hizmetleri ve içerik sınıflandırma hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmet tarafından sağlanan bilgileri kullanmak;
Cognitus tarafından yığınsal bir formatta sağlanan bilgileri yeniden yayımlamak;
Hizmeti telifli malzemeler çoğaltmak için kullanmak;
Başkaları tarafından kullanılabileceği bir ağ (Cognitus ağı dışında) üzerinden Hizmeti kullanıma hazır hale getirmek;
Hizmeti, Hizmetlerden veya onların herhangi bir kısmından gelen özellikleri veya fikri tercüme etmek, ters mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, kaynak kodunu oluşturmak, değiştirmek veya bunlara dayalı türev işler yaratmak;
Cognitus veya onun lisans verenleri tarafından Hizmet yoluyla erişilebilen bilgileri korumak için kullanılan herhangi bir teknolojinin açığını yakalayıp kullanmak;
Hizmetin herhangi birini satmak, kiralamak, uzun dönemli kiralamak, devretmek veya alt lisans vermek;
Vekil sunucular, örümcek ağlar, veri çıkarma robotları veya başka teknoloji dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; bu Şartları veya kayıt sürecini atlayan araçlar yoluyla Cognitus’ten yararlanmak veya üçüncü bir tarafın yararlanmasına olanak sağlamak;
Cognitus’un yalnızca kendi takdiriyle sakıncalı veya Cognitus’un işi veya saygınlığı için zararlı gördüğü herhangi bir tarzda Hizmetin dağıtımını yapmak, kolaylaştırmak veya erişim sağlamak;
Hizmeti derin paket denetimi ve/veya ağ gözetim teknolojisinin herhangi bir şekliyle bağlantılı olarak kullanmak;
Hizmeti Internet’i ve/veya diğer iletişim trafiğini izlemek için kullanmak; veya
Hizmeti bu Şartları ihlal eden herhangi bir şekilde kullanmak.
Yukarıda kuralların herhangi birini ihlal ederseniz hesabınızı soruşturabilir ve/veya askıya alabiliriz. Dahası, başka bildirimde bulunmadan hesabınızı derhal feshetme hakkını saklı tutmaktayız.

Abonelikler

Hizmete abonelik satınalma opsiyonunuz bulunmaktadır. Abonelikler Cognitus’un takdirine göre boyutlandırılmakta ve fiyatlandırılmaktadır ve zaman zaman değişebilir. Bir abonelik başlatmak için geçerli bir bankamatik veya kredi kartı girmeniz gerekmektedir. Cognitus’a aboneliğinizi teyit ettiğinizde, bu satınalmanın bağlayıcılığını ve ödemesini yapmayı kabul etmektesiniz.

Abonelik döneminizin bitişini takiben (tarafınızdan belirlendiği gibi, genellikle bir ay, üç ay veya on iki ay), aboneliğiniz aynı ödeme şartlarıyla kendiliğinden yenilenecektir. Hesap gösterge panelinizdeki kendi işinizi kendinizin gördüğü işlevler kanalıyla istediğiniz zaman aboneliğinizi bir üst düzeye geçirebilirsiniz. Aboneliğinizi yükselttiğinizde, fatura yeni abonelik düzeyinizin fiyatından düzenlenir. Eski aboneliğinizin kullanılmamış, orantılı olarak bölünmüş miktarı ve yeni aboneliğiniz bir sonraki fatura kesme devresinde hesabınıza borç kaydedilecektir.

İstediğiniz zaman aboneliğinizi bir alt düzeye geçirebilirsiniz; alt düzeye geçirme bir sonraki fatura kesim döneminizin başlangıcında yürürlüğe girecektir. Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz; iptaliniz mevcut fatura kesim döneminizin sonunda yürürlüğe girecektir. Bir alt düzeye geçirme veya iptali takiben mevcut fatura kesim döneminin kısımları için para iadesi yapılmayacaktır.

Tüm ücretler vergi makamları tarafından konan tüm vergiler, harçlar veya resimler hariç olup, sadece Türkiye Cumhuriyeti vergileri hariç, bu vergiler, harçlar veya resimlerin ödenmesinden sorumlu olacaksınız.

Cognitus’un sizi hatalı ücretlendirdiğini düşünüyorsanız, bu ücretlendirmeden sonraki 90 gün içinde Cognitus ile temasa geçmeniz gerekir. Üzerinden 90 günden fazla zaman geçmiş ücretler için para iadesi yapılmayacaktır.

Bankamatikle öderseniz ve ödemeniz bankanızdan kaynaklı limit aşımı veya başka ücrete yol açarsa, bu ücretten siz tek başınıza sorumlusunuz. Aboneliğiniz iptal edilirse, Cognitus aboneliğinizin yarattığı tüm kaynakları saklayacaktır. Cognitus 90 gün içinde güncellenmemiş bir abonelik tarafından üretilmiş kaynakları silme hakkını saklı tutar.

Hesabınız

Cognitus hesabınızı oluşturduğunuzda bize doğru bilgi vermeniz gerekmektedir. Cognitus hesabınız Hizmetlere ve zaman zaman ve kendi takdirimizle kurabileceğimiz ve devamını sağlayabileceğimiz işlevselliğe erişiminizi sağlar. Farklı tiplerdeki kullanıcılar ve kuruluşlar için farklı hesap tiplerinin devamını sağlayabiliriz. Cognitus’a bir üçüncü taraf servisiyle bağlanırsanız, bu servisten gelen bu servisin izin verdiği bilgilerinize erişmemiz, kullanmamız ve bu servisle ilgili oturum açma kimlik bilgilerinizi bellekte saklamak için bize izin vermektesiniz. Başka bir kullanıcının hesabını izinsiz asla kullanamazsınız.

Hesabınızı iptal ederseniz veya Cognitus aşağıdaki belirtildiği gibi hesabınızı feshederse verilerinizin tümü Hizmetten derhal silinecektir. Hesabınız bir kez iptal edildiğinde bu bilgiler geri kazanılamaz. Hizmetin feshi hesabınızın ve tüm verilerinizin silinmesi sonucunu doğurur.

Cognitus istediği zaman herhangi bir nedenle herhangi birine hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Cognitus, kendi takdiriyle, istediği zaman herhangi bir nedenle hesabınızı askıya alma veya feshetme ve/veya Hizmetin mevcut ve gelecekte her türlü kullanımını yasaklama hakkını saklı tutar. Başka kanun yollarını sınırlamaksızın, Cognitus derhal uyarı düzenleyebilir, hesabınızı geçici olarak askıya alabilir, süresiz askıya alabilir veya feshedebilir ve/veya Hizmet sağlamayı reddedebilir.

Hesap Güvenliği

Şifreniz ister Cognitus ile, ister bir üçüncü taraf hizmetiyle olsun, Hizmete erişim için kullandığınız şifrenin korunmasından ve şifreniz çerçevesindeki faaliyetlerden veya edimlerden sorumlusunuz. Aynı ölçütler size tahsis edilen API anahtar(lar)ı için de geçerlidir. Hesabınızda büyük ve küçük harfler, rakamlar ve sembollerin bir bileşimini kullanan ”güçlü” şifreler kullanmanızı teşvik etmekteyiz. Şifrenizi ve API anahtar(lar)ınızı herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. Cognitus yukarıdaki şartlara uymamanızdan kaynaklanan kayıp ve zararlardan sorumlu olamaz ve olmayacaktır. Hesabınızın güvenliğinin ihlali veya izinsiz kullanımının farkına vardığınızda derhal Cognitus’a ihbarda bulunmanız gerekir.

İçeriğiniz

Hizmete girdiğiniz, gönderdiğiniz, ilettiğiniz, Internet üzerinden canlı yayınladığınız veya yüklediğiniz tüm içeriğin tek sizin sorumluluğunuzda olduğunu anlıyorsunuz. Bu, hesabınız yoluyla girdiğiniz, yüklediğiniz, gönderdiğiniz, Internet üzerinden canlı yayınladığınız, ilettiğiniz veya başka bir biçimde kullanıma hazır ettiğiniz tüm verilerden Cognitus’un değil, tamamen sizin sorumlu olduğunuz anlamına gelmektedir. Cognitus Hizmet yoluyla analiz edilen veya modellenen verileri kontrol etmez ve hal böyleyken, bu gibi verilerin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmez.

Hizmeti kullanmak için, verilerin sahibi olmanız, bunları veya Cognitus içinde oluşturduğunuz tüm veri kaynaklarıyla ilgili kamuya ait verileri kullanım hakkına sahip olmanız gerekmektedir. Veri kaynaklarınız dolandırıcılıkla elde edilemez, sahte veya çalıntı verilerin kullanımını içeremez veya başka kanunsuz veya sözleşmenin amacına ahlaken aykırı yöntemle elde edilmiş olamaz.

Veri kaynaklarınız herhangi bir üçüncü taraf telif hakkını, patentini, ticari markasını, ticari sırrını veya başka mülkiyet haklarını veya gizlilik yasalarını ihlal edemez. Veri kaynaklarınız herhangi bir yasayı, kanunu, kararnameyi veya düzenlemeyi (sınırlama olmaksızın ihracat denetimi veya tüketici korumanın tabi oldukları dahil) çiğneyemez.

Veri kaynaklarınız bizimle ilgili mali yükümlülük yaratamaz veya IPS’lerimizin ya da başka tedarikçilerimizin hizmetlerini (bütünüyle veya kısmen) kaybetmemize neden olamaz.

Gizlilik Politikamızda belirtildiği gibi, Cognitus verilerinizi gizli bilgi kabul eder. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, gizli bilgileri alan bir taraf bir mahkeme veya başka resmi makam tarafından verilmiş geçerli bir emrin karşılığında ifşa bakımından bu sözleşmeyi ihlal etmiş olmayacaktır ve de Cognitus Hizmeti yasak olan bir amaca yardım etmek veya bir suç işlemek veya planlamak için kullanmaya niyetlendiğinizi keşfederse, o da ihlal etmiş olmayacaktır.

Cognitus’un Lisansı

Bu Şartlara tabi olarak, Cognitus Hizmeti kullanmanız için size kişisel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez, alt lisanslanamaz ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir. Hizmette, bu Şartlarda açıkça verilmemiş tüm hakları saklı tutmaktayız. Bu lisansı istediğimiz zaman herhangi bir nedenle veya nedensiz feshedebiliriz.

Cognitus’un Mülkiyeti, Telif Hakları ve Geribildirim

Hizmetteki ve Hizmete yönelik olan tüm haklar, mülkiyet ve çıkar (tarafınızdan sağlanmış herhangi bir içerik hariç) Cognitus ve ona lisans verenlerin münhasır malıdır ve öyle kalacaktır. Hizmet hem Türkiye Cumhuriyeti hem de yabancı ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarıyla korunmaktadır. Şartlardaki hiçbir şey size Cognitus’un adını veya Cognitus ticari markalarının, logolarının, alan adlarının ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkını vermez. Cognitus ve Hizmet hakkında sağlayabileceğiniz herhangi bir geribildirim, görüşler veya öneriler bütünüyle isteğe bağlıdır ve bu gibi geribildirim, görüşler veya önerileri uygun gördüğümüz gibi ve size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmadan kullanmakta serbest olacağız.

Gizlilik

Kullanıcılarımızın gizliliğine önem veririz. Gizlilik Politikamızda açıklandığı gibi kişisel olarak tespit edilebilir bilgileri ve kişisel olarak tespit edilemeyen bilgileri toplar, kullanır ve paylaşırız. Hizmeti kullanarak bu bilgilerin toplanmasını kabul ettiğinizi ve kişisel bilgilerinizin toplanmasını, kullanılmasını, devredilmesini ve işlenmesini kabul etmektesiniz.

Tazminat

Cognitus ile lisans sahiplerini ve lisans verenlerini ve onların çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, yetkililerini ve müdürlerini, sizin tarafınızdan iletilen veya alınan herhangi bir veri veya içerik, kullanıcı adınız ve şifrenizle başka herhangi bir tarafın Hizmete erişimi ve kullanması veya sizin bu Şartları, bu husustaki yasayı, kuralı veya yönetmeliği ihlaliniz dahil, Hizmeti kullanmanızdan ve ona erişimizden doğan her türlü tazminat taleplerinden, zararlardan, yükümlülüklerden, kayıplardan, mali yükümlülüklerden, maliyetlerden veya borçtan ve masraflardan (avukat ücretleri dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) ve bunlara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve muaf tutmayı kabul etmektesiniz.

Değişiklikler

Bu Şartları zaman zaman revize edebiliriz, en son geçerli sürüm daima İnternet sitemizde ilan edilecektir. Bir değişiklik, kendi takdirimize göre, önemliyse, size bildirimde bulunacağız (örneğin, hesabınızla ilişkili e-posta adresinize gönderilecek e-posta yoluyla). Diğer değişiklikler blogumuzda veya Şartlar sayfamızda ilan edilebilir, bu yüzden bu sayfaları düzenli olarak kontrol edin. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmete erişimi veya Hizmeti kullanmayı sürdürerek, değiştirilen Şartların bağlayıcılığını kabul etmektesiniz. Yeni şartları kabul etmezseniz, lütfen Hizmetleri kullanmayı durdurun.

Garanti Yok

Hizmet ”olduğu gibi” ve ”kullanıma hazır olduğu gibi” esasıyla sağlanmaktadır. Hizmetin kullanım riski size aittir. Bu husustaki yasanın izin verdiği azami ölçüde hizmet, zımni ticari garantiler, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal durumunun olmaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, açık veya zımni herhangi bir türden garantiler olmaksızın verilir. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, cognitus ve ona lisans verenler hizmetin doğru, güvenilir veya eksiksiz olduğunu; hizmetin şartlarınızı karşılayacağını; hizmetin belirli bir zaman ve yerde kullanıma hazır, kesintisiz veya güvenli olacağını; kusurların ve hataların düzeltileceğini; veya hizmetin virüslerden veya başka zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez. Hizmetin kullanımıyla indirilen veya başka bir biçimde elde edilen herhangi bir içerik, riski size ait olarak indirilmiştir ve böyle bir indirme veya hizmetin kullanımı sonucu bilgisayar sisteminize veya seyyar cihazınıza gelen herhangi bir hasardan veya veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Üçüncü bir tarafın hizmetimiz veya köprü kurulan herhangi bir websitesi veya hizmet kanalıyla reklamını yaptığı veya sunduğu herhangi bir ürünü garanti etmeyiz, onaylamayız, teminat vermeyiz veya sorumluluk almayız ve sizin ve ürünler veya hizmetlerin üçüncü taraf sağlayıcıları arasındaki herhangi bir işleme taraf olmayız veya herhangi bir yoldan izlemeyiz.

Yükümlülüklerin Sınırlanması

Bu husustaki yasanın izin verdiği azami ölçüde, bu hizmetin kullanılması veya kullanılamamasından doğan kâr, ticari itibar, kullanım, veri kaybından veya başka manevi kayıplardan doğan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel, risk sebebiyle oluşan veya cezalandırıcı zararlardan cognitus, bağlı şirketleri, acenteleri, müdürleri, çalışanları veya tedarikçileri hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Hizmete veya hesabınıza veya buralarda içerilen bilgilere bilgisayar korsanlığıyla saldırılmasından, onaysız değişiklikler yapılmasından veya başka izinsiz erişim veya kullanımından cognitus hiçbir şart ve koşulda sorumlu olmayacaktır.

Cognitus, (i) hizmetin hataları, yanılgıları veya özensizliğinden; (ii) her ne nitelikte olursa olsun hizmetimize erişiminiz veya hizmeti kullanmanızdan doğan kişisel yaralanma veya mal hasarından; (iii) güvenli sunucularımız ve/veya orada saklanan her türlü kişisel bilgiye herhangi bir izinsiz erişim veya kullanılmasından; (iv) herhangi bir üçüncü tarafça hizmetimize veya kanalıyla iletilen böcekler, virüsler, truva atları veya benzerlerinden; (vı) herhangi bir içerikteki hatalar veya atlamalardan veya hizmet kanalıyla ilan edilen, e-postalanan, iletilen veya başka bir biçimde kullanıma hazır edilen içeriğin kullanımı sonucu oluşan herhangi bir kayıp veya zarardan ve/veya (vıı) kullanıcı içeriği veya herhangi bir üçüncü tarafın karalayıcı, saldırgan veya yasadışı davranışından bu husustaki yasanın izin verdiği azami ölçüde hiçbir yükümlülük veya sorumluluk almaz. Cognitus, acenteleri, müdürleri, çalışanları, tedarikçileri veya lisans verenleri bu belge çerçevesınde şirkete ödediğiniz miktarı aşan herhangi bir miktardaki tazminat talepleri, kovuşturmalar, mali yükümlülükler, borçlar, hasarlar, kayıplar veya maliyetlerden size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Bu yükümlülük sınırlaması ister sözleşmeye, haksız fiile, ihmale, kusursuz sorumluluğa, ister başka herhangi bir esasa dayansın, cognitus böyle bir zararın olasılığından haberdar edilmiş olsa bile, işbu yükümlülük sınırlanması bölümü geçerlidir. Yukarıda belirtilen yükümlülük sınırlaması geçerli olduğu ülkede yasanın izin verdiği azami ölçüde uygulanacaktır.

Bazı devletler örtülü garantilerin hariç tutulmasına veya arızi veya risk sebebiyle oluşan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu yüzden yukarıdaki sınırlandırılmalar veya hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir. İşbu sözleşme size belirli yasal haklar vermektedir ve devletten devlete değişiklik gösteren başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu sözleşme çerçevesindeki yasal uyarılar, mali yükümlülük dışında tutmalar ve sınırlamalar bu husustaki yasanın yasakladığı ölçüde geçerli olmayacaktır.

Muhtelif Yasal Şartlar

Bu Şartlar ve bu belge çerçevesinde verilen hakları ve lisansları devredemez veya temlik edemezsiniz, ancak hiçbir kısıtlama olmaksızın biz temlik edebiliriz. Yapacağınız devir veya temlik girişimi hükümsüz olacaktır.

Çok düşük bir ihtimalle olsa da, Cognitus sizinle olan bir anlaşmazlığı resmi olmayan yoldan çözme girişiminde bulunduktan sonra çözemezse, bu Sözleşmeden veya onun ihlalinden veya yukarıda belirtilen ihlalinden doğan veya onunla bağlantılı veya ilişkili olan herhangi bir tazminat talebi, anlaşmazlık veya uyuşmazlığı (topluca, ”Tazminat Talepleri”), bu belgede öngörülenler hariç olmak üzere, o sırada Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ilgili olarak yürürlükte olan ticari kurallar çerçevesinde İstanbul Mahkemeleri tarafından çözmeyi her birimiz kabul ederiz. Bu Bölümdeki hiçbir şey Cognitus’ü kendi kısmi veya tam çıkarlarını korumak için mahkemelerden gerekli olan ihtiyati tedbir kararı veya başka parasal olmayan tedbir kararı almak istemesini engelleyici sayılmayacaktır. TÜM TAZMİNAT TALEPLERİ, HERHANGİ BİR SÖZDE TOPLU VEYA TEMSİLİ DAVADAKİ BİR DAVACI VEYA SINIF ÜYESİ OLARAK DEĞİL, TARAFLARIN BİREYSEL KAPASİTELERİ İÇİNDE GETİRİLMELİDİR.

Bu Şartlar ile Türkiye Cumhuriyeti Yasaların çatışması ilkesi dikkate alınmaksızın, onun iç maddi hukukuna tabidir. Malların Uluslararası Satışıyla ilgili Anlaşmalar konusunda Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin uygulanması açıkça hariç tutulmuştur.

Bu Şartlar, Hizmetle bağlantılı olarak Cognitus’la yapabileceğiniz değişiklikler ve ek sözleşmelerle birlikte, Hizmetle ilgili sizin ve Cognitus’un arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturacaktır. Bu Şartların herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılırsa, bu hükmün geçersizliği bu Sözleşmenin, tam olarak yürürlükte kalacak olan geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Bu Şartların herhangi bir bölümünden feragat bu şarttan veya başka herhangi bir şarttan daha başka veya sürekli bir feragat sayılacak ve Cognitus’un bu Şartlar çerçevesinde herhangi bir hak veya hükmü ileri sürmemesi bu hak veya hükümden feragati oluşturmayacaktır.

İster yasa gerektirsin, ister pazarlama için olsun, isterse işle ilgili başka amaçlarla olsun, size, kendi takdirimizle belirlendiği gibi e-posta yoluyla, yazılı veya basılı kopyası yoluyla veya böyle bir bildirimi websitemizde ilan ederek bildirimlerde bulunabiliriz. Ayarlar sayfanız yoluyla belirli tipteki bildirimlerden vazgeçebilirsiniz.

Bu Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen tos@cognitus.com adresinden bizimle temasa geçin. Bu Sözleşme en son Mayıs 2017’te güncellenmiştir.