Bu bildirim Etiya Cognitus Web Sitesi için geçerlidir.

Giriş

Bu web sitesinin kullanımı işbu şartlar ve koşullara tabidir; sitemizi kullanmak yoluyla, işbu kullanım şartlarını ve bu kullanım şartlarına uymayı kabul ettiğinizi teyit etmektesiniz. Bu şartları kabul etmiyorsanız, sitemizi kullanmamanız gerekmektedir. İşbu şartlar ve koşulların bir kopyasını bastırmanızı tavsiye ederiz.

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır.  Bu web sitesini kullanmak ve bu şartlar ve koşulları kabul etmek yoluyla, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası şartları doğrultusuna çerez kullanımına izin vermektesiniz.

Sizin için geçerli olabilecek başka koşullar da mevcuttur

Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası ile birlikte bu şartlar, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş ve bağlı şirketleri (Etiya) ile aranızdaki, bu web sitesinin kullanımı ile ilgili anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup bu web sitesini kullanmanıza ilişkin daha önceki tüm anlaşmaları geçersiz kılmaktadır.

Biz kimiz ve bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

www.cognitus.ai, Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen bir sitedir. İstanbul, Türkiye’de 528842 şirket sicil no. ile kayıtlı olup, şirket merkezimiz Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Caddesi, 151/1 B YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknopark B1 Blok N: 301, Davutpaşa, Esenler, 34220, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vergi numaramız 3810443041’dir.

Bizimle iletişime geçmek için lütfen marketing@etiya.com adresine e-posta gönderin veya +90 212 483 7101 numaralı hattı arayın.

Sitemizde değişiklikler yapabiliriz

Zaman zaman, ürünlerimizdeki, kullanıcılarımızın gereksinimlerindeki ve iş önceliklerimizdeki değişiklikleri yansıtmak üzere sitemizi güncelleyebilir veya sitemizde değişiklikler yapabiliriz. Revize edilen şartlar ve koşullar, web sitesinde yayınlandıkları tarihten itibaren, bu web sitesinin kullanımı için geçerli olacaktır.  Lütfen, güncel versiyon hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak üzere bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin. İşbu şartlar, 20 Nisan 2020 tarihinde güncellenmiştir.

Sitemizi geçici olarak durdurabilir veya iptal edebiliriz.

Sitemizin veya sitemizdeki herhangi bir içeriğin daima ve kesintisiz bir şekilde erişilebilir olacağını garanti etmemekteyiz. İş sebepleri ve işletimsel sebeplerle, sitemizin tamamını veya herhangi bir kısmını geçici durdurabilir veya iptal edebilir ya da kullanılabilirliğini kısıtlayabiliriz. Durdurma veya iptal durumunda, makul bir süre öncesinden bildirimde bulunmaya çalışacağız.

Web sitesi kullanım lisansı

Aksi belirtilmedikçe, web sitesi ve web sitesindeki materyaller üzerindeki fikri mülkiyet haklarının sahibi Etiya’dır. Aşağıdaki lisansa tabi olmak şartıyla, tüm bu fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Aşağıda ve bu hüküm ve koşulların herhangi bir yerinde belirtilen kısıtlamalara tabi olmak şartıyla, web sitesindeki sayfaları kendi kişisel kullanımınız için inceleyebilir, ön belleğe alma amacıyla indirebilir ve yazdırabilirsiniz.

Kabul edilebilir kullanım

Bu web sitesinin, web sitesine zarar veren veya verebilecek ya da web sitesinin kullanılabilirliğini ya da erişilebilirliğini olumsuz etkileyen ya da etkileyebilecek bir şekilde; veya usulsüz, yasa dışı, hileli ya da zarar verici bir şekilde, veya herhangi bir usulsüz, yasa dışı, hileli ya da zarar verici amaç veya etkinlik ile bağlantılı olarak kullanılması yasaktır.

Bu web sitesinin herhangi bir casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş kaydedici, korsanlık amaçlı programlar veya diğer kötü niyetli bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı) materyalleri kopyalama, kaydetme, barındırma, iletme, gönderme, kullanma ve yayınlama amaçlı olarak kullanılması yasaktır.

Etiya’nın açık yazılı izni olmadıkça, bu web sitesinde veya bu web sitesiyle ilgili olarak (sınırlama olmaksızın kazıma, veri madenciliği, veri özütleme ve veri hasadı dahil olmak üzere) herhangi bir sistematik ya da otomatik veri toplama etkinliği yürütülmesi yasaktır.

Etiya’nın açık yazılı izni olmadıkça, bu web sitesinin pazarlama ile ilgili amaçlarla kullanımı yasaktır.

Kısıtlı erişim

Bu web sitesinin belli bölümlerine erişim kısıtlanmıştır.  Etiya, kendi takdirine bağlı olarak, bu web sitesinin bazı bölümlerine ya da tamamına erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerinizi nasıl kullanabiliriz?Kişisel verileriniz sadece Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Taahhüt bulunmaması

Bu web sitesi, herhangi bir açık veya zımni beyan ya da taahhüt olmaksızın, “olduğu gibi” sunulmaktadır.  Etiya, bu web sitesine ya da bu web sitesindeki bilgiler ve materyallere ilişkin herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktadır.

Yukarıdaki paragrafın genel hükümlerine halel getirmeksizin, Etiya:

bu web sitesinin sürekli olarak veya ne olursa olsun kullanılabilir olacağını; veya

bu web sitesindeki bilgilerin eksiksiz, gerçek, doğru olduğunu ya da yanıltıcı olmadığını taahhüt etmemektedir.

Bu web sitesindeki hiçbir şey herhangi bir türde tavsiye teşkil etmemektedir veya teşkil etme amacı taşımamaktadır.  Herhangi bir yasal, finansal ya da başka türlü bir hususla ilgili tavsiyeye ihtiyacınız olması halinde, uygun bir profesyonele başvurmanız gerekmektedir.

Sorumluluk sınırlandırmaları

Etiya’nın, bu web sitesinin içerikleri veya kullanımı ya da bu web sitesinin başka türlü kullanımı ile ilgili olarak (gerek sözleşme hukuku, borçlar hukuku kapsamında gerekse başka türlü):

web sitesinin ücretsiz olarak sunulması halinde, herhangi bir doğrudan kayba yönelik olarak;herhangi bir dolaylı, özel veya arızi kayba yönelik olarak; ya da herhangi bir ticari kayıp, gelir, kazanç, kar veya öngörülen tasarruf kaybı, sözleşme veya iş ilişkisi kaybı, itibar veya şerefiye kaybı ya da bilgi veya verilerin kaybı ya da bozulmasına yönelik olarak, size karşı bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bu sorumluk sınırlandırmaları Etiya’nın özel olarak olası kayıptan haberdar edilmiş olması halinde bile geçerlidir.

İstisnalar

Bu sorumluluk reddinde belirtilenlerin hiçbiri, hariç tutulması veya sınırlandırılması yasalara aykırı olacak olan, yasalarca öngörülen garantileri hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır; ve bu sorumluluk reddinde belirtilenlerin hiçbiri Etiya’nın aşağıdakilere ilişkin sorumluluğu hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır:

Etiya’nın kusurundan kaynaklanan ölüm veya bedensel yaralanmalar;

Etiya tarafından dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan; veya Etiya’nın sorumluluğunu hariç tutması veya sınırlandırması ya da hariç tutmaya veya sınırlandırmaya kalkışması veya amaçlaması yasalara aykırı veya usulsüz olacak hususlar

Makullük

Bu web sitesini kullanmak yoluyla, işbu sorumluluk reddinde belirtilen sorumluluğun sınırlandırılması ve adem-i mesuliyet durumlarının makul olduğunu kabul etmektesiniz.

Makul olmadıklarını düşünüyorsanız, bu web sitesini kullanmamanız gerekmektedir.

Diğer taraflar

Sınırlı sorumlu bir şirket olarak Etiya’nın yetkilileri ve çalışanlarının kişisel sorumluluğunu sınırlandırması gerekmektedir.  Etiya’nın yetkilileri veya çalışanlarına karşı bu web sitesi ile bağlantılı olarak yaşadığınız kayıplara ilişkin olarak herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Yukarıdaki paragrafa halel getirmeksizin, bu sorumluluk reddinde belirtilen garanti ve sorumluluk sınırlamalarının Etiya’nın yetkilileri, çalışanları, temsilcileri, iştirakleri, halefleri, vekilleri ve alt yüklenicilerinin yanı sıra Etiya’yı da koruyacağını kabul etmektesiniz.

Uygulanamaz hükümler

Bu yasal uyarının herhangi bir hükmünün geçerli yasalar kapsamında uygulanamaz olması veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, söz konusu hüküm sorumluluk reddinin diğer hükümlerinin uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Güvence

Etiya’yı işbu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmenizden kaynaklanan veya işbu şartlar veya koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinize dair bir davadan kaynaklanan, Etiya tarafından yapılan veya maruz kalınan (sınırlama olmaksızın Etiya tarafından bir davanın veya anlaşmazlığın sulhu için Etiya’nın hukuk danışmanlarının tavsiyesi üzerine bir üçüncü tarafa ödenen tüm tutarlar ve yasal giderler dahil olmak üzere) tüm kayıplar, zararlar, masraflar, yükümlülükler ve giderlere karşı tazmin etmeyi ve tazmin etmeye devam etmeyi taahhüt etmektesiniz.

İşbu şartlar ve koşulların ihlali

Etiya’nın bu şartlar ve koşullar kapsamındaki diğer haklarına halel getirmeksizin, işbu şartlar ve koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz halinde Etiya, ihlali ele almak üzere, web sitesine erişiminizin durdurulması, web sitesine erişiminizin engellenmesi, IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitesine erişiminin engellenmesi, web sitesine erişiminizin engellemesini talep etmek üzere İnternet hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçilmesi ve/veya size karşı adli işlemlerin başlatılması dahil olmak üzere, uygun gördüğü adımları atabilir.

 

Virüslerden sorumlu değiliz ve virüs sokmamanız gerekmektedir

Sitemizin program hataları ve virüslere karşı korunduğunu veya bunlardan arındırılmış olduğunu garanti etmemekteyiz.

Bilgi teknolojinizi, bilgisayar programlarınızı ve sitemize erişim platformlarınızı yapılandırma sorumluluğu size aittir. Kendi virüsten koruma yazılımınızı kullanmanız gerekir.

Sitemizin, bilerek virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombaları veya kötü niyetli ya da teknolojik olarak zararlı diğer materyaller sokularak kötü niyetli kullanımı yasaktır. Sitemize, sitemizin bulunduğu sunucuya ya da sitemizle bağlantılı herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim edinmeye kalkışılması yasaktır.

Sitemize verilecek bağlantılara ilişkin kurallar

Herhangi bir ortaklık oluşturduğumuzu, onay veya tasdik verdiğimizi iddia edecek bir bağlantı oluşturmanız yasaktır.

Devir

Etiya, size bildirmeksizin ve rızanızı almaksızın, işbu şartlar ve koşullar kapsamındaki hakları ve/veya yükümlülüklerini devredebilir, alt sözleşme ile verebilir veya başka türlü bir ticari işleme tabi tutabilir.

İşbu şartlar ve koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devredemez, alt sözleşme ile veremez veya başka türlü bir ticari işleme tabi tutamazsınız.

Bölünebilirlik

İşbu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünün, herhangi bir mahkeme veya yetkili merci tarafından yasalara aykırı ve/veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi halinde, diğer hükümler geçerli olmaya devam edecektir.  Yasalara aykırı ve/veya uygulanamaz bir hükmün bir kısmının silinmesi halinde yasalara uygun veya uygulanabilir olması halinde, söz konusu kısım silinmiş kabul edilecek ve hükmün geri kalanı geçerli olmaya devam edecektir.

Geçerli yasa ve yargı yetkisi

İşbu şartlar ve koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yorumlanacak olup, işbu şartlar ve koşullar ile ilgili tüm anlaşmazlıklar Türkiye mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır.